Wyjaśnienie pojęć

- Cennik -

Odzyskiwanie danych – usługa polegająca na przywróceniu utraconych plików (niezależnie od przyczyny i rodzaju uszkodzenia nośnika) i dostarczeniu ich na zabezpieczonym nośniku.

Analiza – bezpłatna diagnoza usterki nośnika wykonywana standardowo po dostarczeniu nośnika.

Ekspertyza – dodatkowo płatna, podejmowana w przypadku, kiedy nie da się określić uszkodzenia na podstawie analizy. Na tego typu formę diagnozy zgodę wyrazić musi klient.(300- 600zł)

Tryby prac

  • normalny- praca nad nośnikiem w dni robocze w godzinach pracy firmy według kolejności
  • przyspieszony- zapewnia obsługę nośnika i pracę nad odzyskiwaniem danych poza kolejnością w dni robocze w godzinach pracy firmy
  • ekspresowy- zapewnia obsługę nośnika i pracę nad odzyskiwaniem danych poza kolejnością w czasie obejmującym również weekendy oraz wykraczającym poza godziny pracy firmy