Kasowanie danych

ikona dysku symbolizująca kasowanie danych

Kasowanie danych to podstawowe narzędzie ich ochrony. Chcąc dbać o swoje informacje i mając na uwadze ochronę danych osobowych, najlepszym ze sposobów jest powierzenie tego zadania specjaliście.

Metody kasowania danych:

kasowanie sprzętowe

kasowanie programowe

utylizacja nośnika

Standardowe metody kasowania danych takie jak “usuń”, bądź reinstalacja systemu, czy formatowanie nośnika nie usuwa danych w sposób trwały. Podobny efekt daje reinstalacja systemu, przez co dane mogą zostać odzyskane przez osoby trzecie.

Kasowanie danych to usługa skierowana do osób, które chcą zmienić przeznaczenie nośnika, sprzedać go, przekazać, czy zwyczajnie go zutylizować. To idealne rozwiązanie dla firm, czy podmiotów zobligowanych do ochrony danych osobowych.